برنامه جهانی غذا بزرگترین سازمان بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگی است. این سازمان هرساله به طور میانگین به 90 میلیون نفر در بیش از 70 کشور دنیا کمک های غذایی میرساند.

تلفن : 22863499 (021)
فکس : 22863211 (021)

ارسال کمک از تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب به وسیله سامانه پرداخت اینترنتی بانک تجارت انجام خواهد شد

مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمائید :