دست در دست هم در مبارزه با گرسنگی

برنامه جهانی غذا بزرگترین سازمان بشردوستانه دنیت در مبارزه با گرسنگی است. این سازمان هر ساله به طور میانگین به بیش از 90 میلیون نفر در بیش از 80 کشور دنیا کمک غذایی و نقدی می رساند.

ارسال کمک از تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب به وسیله سامانه پرداخت اینترنتی بانک تجارت انجام خواهد شد