00/09/10
 
  

-----------------------------------------------------------------

در صورتی که از کامپیوتر شخصی خود استفاده نمی نمایید
برای تأمین امنیت بیشتر پیشنهاد می گردد جهت ورود
اطلاعات کارت از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید

  
رمز دوم که از دستگاه خود پرداز دریافت نموده اید.
مشتری گرامی
            لطفاً پیش از استفاده از سرویس پرداخت الکترونیکی بانک تجارت متن زیر را با دقت مطالعه فرمائید .
            تعاریف :
            -دارندگان کارت : به کلیه دارندگان کارت سیستم بانکی اطلاق می شود که دارای کارت با رمز دوم و عدد CVV2 بوده و
            بانک صادر کننده کارت ایشان در شبکه شتاب فعال می باشد .
            - شبکه شتاب : شبکهء تعامل اطلاعات بین بانکها می باشد که در آن ، بانکها می توانند سرویس های مختلف را به
            دارندگان کارتهای سایر بانکها ارائه نمایند . متولی شبکه شتاب بانک مرکزی می باشد .
            جهت اطلاع :
            - رمز دوم اینترنتی خود را به هیچ عنوان به کسی ندهید .
                         - به هیچ وجه خارج از سایت بانک تجارت ، هیچیک از اطلاعات مربوط به کارت خود را در
            اختیار سایتهای فروشنده کالا و خدمات قرار ندهید .
            نکاتی در مورد سرویس های ارائه شده :
            -بانک گزارشی از دستور تراکنش هایی که از دروازه پرداخت خود عمل شده است را به مدت 6 ماه نگهداری نموده و صاحب
            کارت ( کلیه کارتهای شتاب که از دروازه پرداخت اینترنتی بانک تجارت خرید نموده اند ) می تواند از آن مطلع گردد .
            - انتقال کارت به کارت :طبق دستوالعمل بانک مرکزی دارندگان کارت برای انتقال وجوه خود و به لحاظ مسائل امنیتی
            باید از دروازه پرداخت اینترنتی بانک عامل خود اقدام مبادرت به انتقال وجه با سایر کارتهای شتاب نمایند . به
            عبارت دیگر فقط دارندکان کارتهای بانک تجارت می توانند از طریق سایت اینترنت بانک تجارت وجوه خود را به سایر
            کارتهای معتبر در شبکه شتاب منتقل نمایند .
            - در روال واریز وجه چنانچه عملیات انتقال وجه شما بصورت کامل انجام نگیرد یک شماره پیگیری دراختیار شما قرار می
            گیرد که دارنده کارت می تواند با ضمن مراجعه به گزارشهای بانک وضعیت گردش خود را بررسی نماید .
            - دارندگان کارت برای انتقال وجوه خود و به لحاظ مسائل امنیتی باید از دروازه پرداخت اینترنتی بانک عامل خود
            اقدام مبادرت به انتقال وجه با سایر کارتهای شتاب نمایند . به عبارت دیگر فقط دارندکان کارتهای بانک تجارت می
            توانند از طریق سایت اینترنت بانک تجارت وجوه خود را به سایر کارتهای معتبر در شبکه شتاب منتقل نمایند .
            - میزان انتقال وجه از طریق این سامانه در طول 24 ساعت حداکثر سی میلیون ریال است.
            - کارمزد انتقال وجه تا ده میلیون ریال 5000 ریال . کارمزد ده تا بیست میلیون ریال 7000 ریال. کارمزد بیست تا سی
            میلیون ریال 9000 ریال است که از حساب دارنده کارت مبدا برداشت می شود.   
   
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک تجارت محفوظ است