امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه کودکان است و در بیش از 190 کشور جهان در زمینه بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی به فرصت های برابر برای کودکان فعالیت می کند .در ایران نیز یونیسف از اوایل دهه پنجاه میلادی از برنامه های دولت ایران برای کودکان، حمایت کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برنامه مشترک کاری خود را برای دوره پنج ساله 1395 تا 1400 شمسی در حوزه های سلامت و تغذیه کودکان، پیشگیری از اچ آی وی و مصرف مواد، آموزش کودکان، کودکان در رسیدگی های قضایی، حمایت از کودکان در برابر سوءرفتار و حمایت از رفاه کودکان امضا کرده اند. بودجه یونیسف به طور کامل با کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از یونیسف تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه کودکان ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که هر کودک، دوران کودکی سالم و امنی را تجربه کند، تلاش کنیم.


ارسال کمک

ارسال کمک از تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب به وسیله سامانه درگاه پرداخت اینترنتی شرکت کارت اعتباری ایران کیش انجام خواهد شد.

مبلغ موردنظر را به ریال وارد نمایید :