02/12/15
 
 

 

1-      سيستم پرداخت اينترنتی بانک تجارت چيست ؟

سامانه پرداخت اينترنتی با استفاده از حساب کارت در خدمت شما می باشد . توسط اين سيستم شما می توانيد در هر زمان ، 24 ساعت در شبانه روز و بصورت آنلاين  امورخريد ، انتقال وجه ، پرداخت قبوض و مانده گيری را در کمترين زمان ممکن انجام دهيد .

 

2-      تفاوت سيستم پرداخت اينترنتی بانک تجارت با سيستم بانکداری اينترنتی تجارت چيست ؟

در سيستم پرداخت اينترنتی امکان خريد اینترنتی وجود دارد و که اين سيستم فقط توسط حساب کارت و کارت مشتری عمليات انجام می دهد . اين سيستم به سيستم شتاب متصل می باشد و در لحظه تراکنش شما عمل می شود.

سيستم بانکداری اينترنتی می تواند به همه حساب های شما در بانک تجارت متصل شود ، اين سيستم مخصوص حساب های بانک تجارت می باشد و متصل به سيستم شتاب نمی باشد . نتيجه تراکنش ها با 24 ساعت تاخير در مبدا و مقصد عمل می شود.

 

3-      کارت بانکی چيست ؟

يکی از کارت ها که بوسيله بانک يا سازمان عضو برای مشتريان صادر شده و دارنده آن می تواند از طريق بکارگيری آن به حساب خو دسترسی پيدا کرده و تراکنش مورد نياز خود را انجام دهد .

 

4-      دارنده کارت چه کسی است ؟

شخصی است که کارت بانکی به نام وی صادر گرديده و می تواند با استفاده از آن به خريد کالا و يا دريافت وجه نقد و دريافت مانده و يا صورت حساب با استفاده از خودپردازاقدام نمايد.

 

5-      آيا دارنده کارت می تواند با کارت خود در اينترنت نيز امور بانکی را انجام دهد ؟

بله در صورتيکه که قبلا رمز دوم کارت و CVV2 خود را از طريق خودپرداز دريافت کرده باشد .

 

6-      PIN2 (رمز دوم کارت ) چيست ؟

اين رمز مختص انجام امور بانکی دارنده کارت از طريق فضای مجازی ( اينترنت) می باشد و با رمز اصلی کارت که مختص کارکردن با دستگاه خود پرداز می باشد متفاوت است .

 

7-      CVV2 چيست ؟

در واقع همان کد بازبينی کارت می باشد که در بعضی کارت ها 3 و در بعضی ديگر 4 رقمی می باشد که در پشت يا روی کارت حک شده است . CVV2 کارت های بانک تجارت بر روی کارت چاپ نشده است و برای گرفتن آن بايد به خودپرداز های بانک تجارت مراجعه کنيد.

 

8-      CVV2 چه کاری انجام میدهد ؟

اين کد برای امنيت هرجه بيشتر شما جهت انجام تراکنش های اينترنتی از طرف بانک صادر شده است . در واقع با استفاده ازاين کد ، مشخص می شود که کارت در دست دارنده کارت می باشد و شماره حساب کارت قانونی می باشد. همچنين اين کد مانعاستفاده شدن کارت توسط شخص ديگری در اينترنت می شود .

 

9-      چگونه می توانم رمز دوم کارت و CVV2 کارت خود را دريافت کنم؟

چنانچه دارای کارت بانک تجارت می باشيد جهت اطلاع از نحوه دريافت به اينجا مراجعه کنيد و در غير اينصورت به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه کنيد .

 

10-   آيا سيستم پرداخت اينترنتی بصورت آنلاين عمل می کند ؟

بله ، کليه پرداخت ها و عمليات ديگر در همان لحظه عمل میشود .

 

11-   آيا با استفاده از اين سيستم می توانم از طريق حسابهای ديگر غير کارت تراکنش انجام دهم ؟

خير ، سيستم پرداخت اينترنتی فقط مختص به حسابهای کارت می باشد ، جهت انجام تراکنش با حساب های غير کارت بايستی به سيستم بانکداری اينترنتی بانک تجارت مراجعه کنيد .

 

12-   آيا می توانم از طريق سيستم پرداخت اينترنتی به حساب کارت ديگری وجه انتفال بدهم ؟

بله ، چنانچه مبدا حساب کارت بانک تجارت باشد ، شما می توانيد به کليه کارت های بانک های متصل به شتاب انتقال وجه بدهيد.

 

13-   من دارای کارت بانک تجارت نيستم ، آيا می توانم با ستفاده از اين سيستم قبوض خود را پرداخت کنم ؟

بله چنانچه بانک شما عضو مجموعه متصل به سيستم شتاب می باشد ، شما می توانيد بدون پرداخت کارمزد کليه قبوض آب، برق ، تلفن و تلفن همراه اول خود را پرداخت کنيد .

 

14-   آيا می توانم اجناس خود را از طريق اينترنت و با استفاده از سرويس شمابه فروش برسانم ؟

بله ، شما می توانيد یکی از پذيرنده های بانک تجارت باشيد ، در اين راه کارشناسان بانکی و فنی ما همراه شما خواهند بود . برای اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1554 تماس بگيريد .

 

 

 

 

   
   
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک تجارت محفوظ است