02/03/12
 
 

انتقال وجه

 

تذکر مهم : بنا به دستورالعمل بانک مرکزی فقط دارندگان کارت بانک تجارت می توانند از سرویس انتقال وجه بانک تجارت در شبکه بانکی کشور استفاده نمایند و لذا دارندگان سایر کارتهای شتاب می بایست عمل انتقال خود را در دروازه پرداخت بانک خود انجام دهند .

برای  انتقال وجه از حساب کارت خود به حساب کارت سایر بانکهای عضو شتاب می بایست مراحل زیر طی شود :

 

1-    ورود اطلاعات مربوط به کارت خود ( کارت مبداء) و کارت مقصد ( کارتهای عضو شتاب )

 


 

2-    پس از زدن کلید ادامه ، اطلاعات کارت مقصد شامل نام ونام خانوادگی جهت اطمینان به شما اعلام داده خواهد شد

 

 

 


 

 

3-    در صورت صحیح بودن مبلغ  و نام صاحب کارت مقصد شما با تائید اطلاعات به بانک اجازه جابجائی و جه را می دهید :

 

 

توجه داشته باشید که در این مرحله سیستم  به شما یک شماره پیگیری جهت حصول اطمینان از جابجائی انجام گرفته می


دهد که شما آن را حتماً یادداشت نموده و نزد خود نگهداری نمائید .

 

در صورتی که از بانک مقصد خطائی دریافت شود بطوریکه عمل انتقال انجام نشود منوی زیر به شما نشان داده می شود :

 

 

 

 


 

   
   
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک تجارت محفوظ است